Nowe nawierzchnie, nowa mała architektura: ławki, kosze, oświetlenie, dużo stojaków na rowery; mnóstwo zieleni i między tym wszystkim ludzie. Tak przez najbliższych kilka lat będzie zmieniało się centrum Jarocina – czyli obszar osiedla Stare Miasto i ulice sąsiednich osiedli.

Kilkuletni plan rewitalizacji i zmian w przestrzeni Starego Miasta będzie realizowany wspólnie przez Gminę Jarocin, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji i Zakład Usług Komunalnych. Jednak niezbędne będzie także zaangażowanie Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej, firmy ciepłowniczej Veolia oraz właścicieli innych sieci.

PWiK pozyskał olbrzymie dofinansowanie dla tej inwestycji z Unii Europejskiej. Spółka ogłosiła właśnie przetarg na wykonanie szczegółowych projektów i wymianę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarze centrum miasta. Po tym przyjdzie czas na odtwarzanie nawierzchni ulic. - Chcemy, aby to było wykonane już w nowym standardzie. Na Starym Mieście zamierzamy uporządkować miejsca postojowe dla samochodów, stworzyć znacznie więcej przestrzeni dla rowerzystów i rowerów, ale głównym celem jest uczynienie ze starówki miejsca przyjaznego dla pieszych - całych rodzin, chcących spędzać tu czas, odpoczywać, bawić się, uczestniczyć w życiu kulturalnym - zapowiada burmistrz Adam Pawlicki. Stąd w koncepcji nowej przestrzeni tyle ławek, kwiatów, drzew, krzewów. - Korzystamy z dobrych wzorców, obserwacji, wiedzy i doświadczeń bardzo młodych projektantów z Jarocina, laureatów konkursu na najlepsze prace inżynierskie i magisterskie związane z Ziemią Jarocińską - zdradza burmistrz.  

To, jak wkrótce będzie wyglądało centrum miasta, projektują dla jarocińscy architekci. Architekt Marcelina Pilarczyk obecnie pracuje w pracowni architektonicznej w Wiedniu, jednak bardzo jej zależy na tym, aby wygląd Jarocina zmienił się właściwie. Architekt krajobrazu Piotr Kociński praktykował w Hamburgu, a od niedawna pracuje dla Jarocina. - Oboje pokazują nam, jak możemy na nowo urządzić Stare Miasto. Bardzo mi się to podoba - przyznaje Adam Pawlicki.

Marcelina Pilarczyk uczestniczyła też w zaprojektowaniu biblioteki w kamienicy na jarocińskim rynku. Wspólnie z Piotrem Kocińskim obecnie tworzą koncepcję połączenia starówki z Parkiem Radolińskich, które podzielone zostały wybudowaną 40 lat temu tzw. obwodnicą Jarocina (ul. Poznańska - Wojska Polskiego). - Odnowiony rynek i zrewitalizowany park powinny stanowić jeden, tętniący życiem organizm i tak się niedługo stanie - zapowiada burmistrz.

CENTRUM JAROCINA DZIŚ I PO REWITALIZACJI 

ul. Wrocławska

ul. Śródmiejska 

ul. św. Ducha 

ul. Moniuszki 

Marcelina Pilarczyk - architekt

Ideą naszego projektu jest stworzenie centrum miasta tętniącego życiem. Pełnego gwaru, sklepów, restauracji oraz kawiarni. Zwarta zabudowa, tworząca pierzeje, nie musi być "betonowym lasem". Nie powinno brakować tam zieleni czy miejsca do odpoczynku. Jarocińska starówka to powierzchnia częściowo wyłączona z ruchu, dająca swobodę spacerującym pieszym. Ulice Moniuszki, Śródmiejska, św. Ducha oraz Wrocławska - trzy ostatnie to odcinki w pobliżu rynku - zostały na nowo zagospodarowane na podstawie istniejącego programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

Piotr Kociński - architekt krajobrazu

Rewitalizacja przestrzeni według naszego pomysłu polega na poprawieniu estetyki miasta poprzez wprowadzenie większej ilości zieleni - drzew i traw ozdobnych - oraz elementów małej architektury takich jak: ławki czy stojaki na rowery. Jednak nie tylko te zabiegi wpływają na polepszenie jakości przestrzeni publicznej. Nie obiekty są najważniejsze, a mieszkańcy, którym trzeba stwarzać okazje do działania. Osiągnęliśmy to na przykład poprzez przygotowanie specjalnych miejsc w ciągach pieszych. To tutaj przyszli oraz obecni właściciele restauracji, kawiarni, itd. będą mogli "wyjść z lokalem do miasta" - stworzyć ogródki czynne zarówno latem, jak i wiosną oraz jesienią. Niesie to obopólne korzyści dla mieszkańców oraz usługodawców. Koncepcja stwarza podstawy do budowania NOWEGO CENTRUM pełnego życia nie tylko za dnia, ale i wieczorami.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Gminny program WYMIE PIEC

Kategorie aktualności

Wydarzenia