Symboliczne wbicie łopaty w miejscu, gdzie za kilkanaście miesięcy będzie funkcjonował jeden z najnowocześniejszych Zakładów Zagospodarowania Odpadów miało miejsce 9 lipca br. Wkopana została również tablica informacyjna, dotycząca rozbudowy zakładu.

Przypomnijmy, że wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i Energetycznego "Egbud" z Bogatyni. Na realizację największego zadania w historii jarocińskiego samorządu pozyskano 85 mln zł dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Beneficjentem i inwestorem jest Zakład Gospodarki Odpadami w Jarocinie, czyli spółka, w której 100% udziałów mają samorządy - strony Porozumienia Międzygminnego w zakresie realizacji systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi.


ZZO zostanie wybudowany na 20 ha, gdzie zaplanowano m.in. nowoczesną linię do sortowania śmieci, budowę kwatery do ich składowania, a także wykonanie instalacji kogeneracyjnej, dzięki której będzie można pozyskiwać energię elektryczną i cieplną na potrzeby zakładu. Powstanie też wiele technologicznych instalacji wspomagających. Dzięki temu zakład będzie jeszcze efektywniej przetwarzać odpady i odzyskiwać surowce wtórne z korzyścią dla środowiska.

  


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia