Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Witaszycach został dzisiaj poświęcony oraz uroczyście oddany do użytku. Nowy pojazd, który kosztował ponad 1,4 mln zł, ochrzczono imieniem "Szaman" - na pamiątkę zmarłego na początku grudnia 48-letniego Krzysztofa Szymańskiego, druha witaszyckiej OSP.

OSP w Witaszycach wzbogaciła się o ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu MAN wraz z wyposażeniem. Jego przekazanie odbyło się w czasie przerwy w obradach sesji Rady Miejskiej w Jarocinie.  - Na naszym terenie nie ma drugiego samochodu pożarniczego tej klasy. Szaman to najlepszy wóz w powiecie, dlatego  jest to wyjątkowa chwila, która potwierdza to, że bezpieczeństwo mieszkańców dla nas  - dla burmistrza, dla rady miejskiej - jest rzeczą najważniejszą. Inwestujemy po to, aby strażacy-ochotnicy mogli ratować życie, zdrowie i mienie naszych mieszkańców przy użyciu sprzętu najwyższej  jakości – powiedział podczas uroczystości burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki. Samochód poświęcił ks. Dariusz Matusiak, który przekazał druhom z Witaszyc breloczki z wizerunkiem św. Krzysztofa, patrona kierowców.

Nowy samochód, który trafił do witaszyckiej OSP, kosztował ponad 1,4 mln zł. Pieniądze na zakup pojazdu pochodziły z częściowo umarzalnej pożyczki zaciągniętej przez gminę Jarocin w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Narodowego FOŚiGW, Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego i własnych środków OSP Witaszyce. - Do tej pory z funduszy strażackich kupowane było najwyżej drobniejsze wyposażenie. Tutaj stało się inaczej, dlatego że do przetargu ogłoszonego przez Komendę Wojewódzką Straży Pożarnej zgłoszone zostały oferty przekraczające wielkość środków, które były zabezpieczone na ten cel. W tej sytuacji zwróciliśmy się do druhów strażaków z Witaszyc, czy mogliby się do tego zakupu dołożyć. Chodziło o kwotę kilku tysięcy złotych. Zgodzili się bez wahania – informuje Zdzisław Regulski, kierownik referatu spraw obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Jarocinie. Wkład własny OSP w Witaszycach na zakup samochodu opiewa na 5.604 zł. - Dziękuję straży i również radnym, za podjęcie wspólnej decyzji o sfinansowaniu zakupu tego samochodu. Wszystkim druhom OSP Witaszyce życzę samych bezpiecznych powrotów z akcji – podkreślił włodarz gminy.

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu MAN posiada między innymi zbiornik o pojemności 6 tys. litrów wody, 600 litrów środka pianotwórczego, autopompę, działko wodne o dużej wydajności, wyciągarkę i maszt oświetleniowy LED. Dodatkowo auto wyposażono w 6 nadciśnieniowych aparatów powietrznych, zestaw narzędzi hydraulicznych, spalinową piłę tarczową do stali i betonu, pilarkę ratowniczą, wentylator oddymiający z funkcją podawania piany lekkiej, pompę pływającą oraz pompę do cieczy ropopochodnych wraz ze sprężarką.

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia