Rekrutacja uczniów oraz nabór przedszkolaków na rok szkolny 2018/2019 do Zespołu Szkół w Siedleminie ruszy 2 stycznia 2018 roku. Na przełomie lutego i marca zostaną zorganizowane „drzwi otwarte”, do udziału w których dyrekcja szkoły zaprasza zainteresowanych uczniów, przedszkolaków i ich rodziców.

Jak informuje siedlemińska placówka istnieje możliwość zapisu uczniów do szkoły jeszcze w bieżącym roku szkolnym, nawet od marca 2018. To informacja szczególne cenna dla rodzin, które na początku grudnia otrzymały decyzje o przydziale na mieszkania czynszowe, powstające w Siedleminie w ramach programu „Mieszkanie Plus”. W tym przypadku zainteresowani proszeni są o możliwie szybki kontakt z placówką z  uwagi na ograniczoną liczbę miejsc. Ze względu na to, że szkoła organizuje dowozy dla uczniów i przedszkolaków autobusem na trasie Jarocin – Siedlemin jej oferta skierowana jest także do przyszłych najemców lokali, które powstają w Jarocinie przy ul. Siedlemińskiej oraz Leszczyce, a także do wszystkich zainteresowanych mieszkańców.

Drzwi otwarte w szkole podstawowej odbywały się będą od 12 do 16 lutego w godz. od 9:00 do 13:00. Z kolei przedszkole zaprasza zainteresowanych miedzy 19 lutego a 2 marca w godz. od 9:00 do 13:00.

Karty zgłoszeń można będzie pobierać od 2 stycznia on-line na profilu placówki na Fcaebook’u oraz w sekretariacie siedlemińskiej szkoły (ul. Główna 36, tel.). Szczegóły pod numerem telefonu: (62)740-47-69.

Oferta Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Siedleminie:

- nauczanie w 8- klasowej szkole podstawowej

- jednozmianowość nauczania

- bezpłatne zajęcia wychowania fizycznego dla klas II oraz IV-VIII na basenie

- bezpłatne zajęcia dodatkowe rozwijające zdolności, umiejętności i zainteresowania ucznia: plastyczne, sportowe, muzyczne, taneczne, teatralne

- bezpłatne zajęcia dla uczniów, którzy napotykają trudności w nauce i rozwoju: terapia pedagogiczna, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze  z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego, logopedia, socjoterapia

- dowozy autobusem na trasie Jarocin - Siedlemin w ustalonych godzinach (ok. 13.00 i 16.00)

- placówka posiada sale lekcyjne bogato wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz  nowy plac zabaw i kompleks boisk   

- uczniowie przynoszą ze sobą śniadanie, herbatę zapewnia szkoła

- organizujemy dożywianie uczniów- obiady

- szkoła bierze udział w licznych projektach edukacyjnych

- z uwagi na konieczność zapewnienia od września 2018r. uczniom podręczników rodzice proszeni są o  szybki kontakt z placówką (do 30.04.2018r.)

- istnieje możliwość zapisu uczniów do szkoły w bieżącym roku szkolnym (nawet od marca 2018r.) - z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o jak najszybszy kontakt z placówką

 

Oferta Niepublicznego Przedszkola w Siedleminie:

- przedszkole czynne od godziny 8.00 do 16.00

- bezpłatny  5-godzinny pobyt dziecka w przedszkolu od  godz. 8.00 do 13.00

- bezpłatne zajęcia dodatkowe (po godzinie 13.00 dla dzieci przebywających w przedszkolu ponad 5 godzin) tj.: rytmika, gimnastyka korekcyjna, logopedia, zajęcia plastyczne, terapia pedagogiczna

- dowozy autobusem na trasie Jarocin - Siedlemin w ustalonych godzinach (ok. 13.00 i 16.00)

- opłata za pobyt dziecka powyżej 5 godzin dziennie 50 złotych miesięcznie

- placówka posiada sale dziennego pobytu, bogato wyposażone w zabawki, sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz  nowy plac zabaw   

- w przedszkolu funkcjonują obecnie 2 oddziały; w przypadku zainteresowania istnieje możliwość otwarcia 3 oddziału (nawet od marca 2018r.)                               

- do naszego przedszkola mogą już uczęszczać dzieci  2,5-letnie

- dzieci przynoszą ze sobą śniadanie, herbatę zapewnia przedszkole

- organizujemy dożywianie dzieci - obiady (obowiązkowe dla dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5 godzin)


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia