W tym roku kończy się kadencja ławników i jesienią radni Rady Miejskiej w Jarocinie wybiorą nowych. Do końca czerwca przyjmowane są kandydatury. Kto może zostać ławnikiem?

Rada miejska wybierze ławników w październiku, ale zgłoszenia są przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca br.  Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Ławnikiem może być obywatel Polski, który ukończył 30 lat, a nie przekroczył 70 lat i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, nieskazitelnego charakteru, pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w Jarocinie  od co najmniej roku. Do orzekania w sądach pracy powinny być wybrane osoby „wykazujące szczególną znajomość spraw pracowniczych”.

 

Szczegóły tutaj

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia