Do 7 listopada można zgłaszać uwagi w ramach konsultacji w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Zapisy dokumentu nie zmieniają się znacząco w porównaniu z programem obowiązującym w roku 2018. Większość zmian ma charakter techniczny lub stanowi doprecyzowanie wcześniejszych zapisów.

Obecnie nie są jeszcze znane kwoty przewidziane na poszczególne zadania. Podobnie jak co roku zostaną one podane po złożeniu przez Burmistrza Jarocina projektu budżetu gminy na kolejny rok, czyli do 15 listopada.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie ustalenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projekt uchwały zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jarocin. Organizacje mają możliwość zgłaszania dodatkowych uwag do 7 listopada 2018 r. w godzinach od 800-1600. Osoby do kontaktu: Katarzyna Lewkuń-Kałużna i Daria Kasztelan, Urząd Miejski w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin, pokój nr 63, tel. 062 749-96-65 i 062 749-96-63.

Propozycje zmian do projektu programu można przesyłać na załączonym formularzu na adres klewkun@jarocin.pl lub daria.kasztelan@jarocin.pl.  

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Formularz propozycji zmian do projektu programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

 

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia