Rozpoczęły się konsultacje z mieszkańcami byłych już sołectw w Jarocinie w sprawie utworzenia osiedli. W ich ramach zostaną zorganizowane zebrania z mieszkańcami. Swoją opinię mieszkańcy mogą wyrazić także, wypełniając ankietę. Konsultacje potrwają do 3 kwietnia.

Gmina Jarocin przystąpiła do działań, mających na celu odtworzenie jednostek pomocniczych gminy, niezwłocznie po wyroku Najwyższego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który oddalił skargę gminy Jarocin na orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z sierpnia 2014 roku i jednocześnie uznał za podjęte z naruszeniem prawa i nie podlegające wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie utworzenia sołectw na terenie miasta. - Spotkania w ramach konsultacji społecznych zostały zaplanowane pod koniec marca. Dążymy do tego, aby osiedla powołać jeszcze na kwietniowej sesji rady miejskiej – podkreśla zastępca burmistrza Robert Kaźmierczak.

W ramach konsultacji zorganizowane zostaną zebrania z mieszkańcami sześciu osiedli. Mieszkańcy tychże obszarów Jarocina mogą swoją opinię w sprawie powołania jednostek pomocniczych gminy wyrażać także poprzez wypełnienie ankiety, przygotowanej przez Urząd Miejski w Jarocinie. Formularze można pobierać w Urzędzie Miejskim w Jarocinie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jarocin. Wypełnione ankiety można składać do urny w magistracie (pokój 52, I piętro) od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00. Konsultacje potrwają do 3 kwietnia.

Przypomnijmy, że Rada Miejska w Jarocinie na początku 2013 roku zdecydowała o zniesieniu 6 osiedli i powołaniu 6 sołectw w mieście. Taką decyzję rajcy podjęli po uzyskaniu pozytywnej opinii radców prawnych, Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym, że sołectwa mogą być tworzone i po przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Wcześniej takie rozwiązania funkcjonowały już w niektórych miastach w Polsce. W związku z toczącymi się sprawami sądowymi funkcjonowanie sołectw w Jarocinie zawieszone zostało 6 sierpnia 2014 roku.

W zeszłym tygodniu podczas najważniejszego spotkania samorządowców z całego kraju Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich Burmistrz Jarocina Adam Pawlicki zaproponował potrzebę niezwłocznej zmiany ustawy o funduszu sołeckim tak, aby została ona rozszerzone o tworzenie funduszy osiedlowych. Taka możliwość oznaczałaby zrównanie w prawach mieszkańców miast i wsi.

Harmonogram zebrań konsultacyjnych:

data            osiedle                                   godzina       miejsce
25 marca nr 2 – Tadeusza Kościuszki 17:00 Jarociński Ośrodek Kultury
25 marca nr 4 – Śródmieście 18:30 Jarociński Ośrodek Kultury
26 marca nr 7 – Bogusław 17:00 Pałac Radolińskich
26 marca nr 3 – Mikołaja Kopernika 18:30 ratusz
27 marca nr 6 – Tumidaj  17:00 Szkoła Podstawowa nr 4 w Jarocinie
27 marca nr 14 – Konstytucji 3 Maja II 18:30 Szkoła Podstawowa nr 4 w Jarocinie

Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia