W przyszłym tygodniu Zakład Gospodarki Odpadami podpisze umowę z wykonawcą na rozbudowę części biologicznej i mechanicznej przedsiębiorstwa. Największe w historii jarocińskiego samorządu postępowanie przetargowe dobiega końca.

Co warte podkreślenia jest to jedno z nielicznych postępowań przetargowych w Polsce, które zakończyło się bez skutecznego odwołania Wykonawców po wyborze najkorzystniejszej oferty, a kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zakończyła się bez wydania żadnego zalecenia.

- To ogromny sukces i dowód profesjonalizmu oraz fachowości zarządu spółki ZGO, Gminy Jarocin – lidera Porozumienia Międzygminnego i wszystkich osób zaangażowanych w ostatnich miesiącach w te działania – podkreśla wiceburmistrz Mikołaj Kostka.

W przyszłym tygodniu zaplanowano uroczyste podpisanie umowy z wyłonionym w przetargu wykonawcą (przyp. wybrano wykonawcę z najniższą ceną). 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia