Przypominamy, że jutro o godzinie 11.00 odbędzie się wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Witaszyczkach. To historyczna inwestycja w dziejach Gminy Jarocin.

 

ZZO zostanie wybudowany na 20 ha, gdzie zaplanowano m.in. nowoczesną linię do sortowania śmieci, budowę kwatery do ich składowania, a także wykonanie instalacji kogeneracyjnej, dzięki której będzie można pozyskiwać energię elektryczną i cieplną na potrzeby zakładu. Powstanie też wiele technologicznych instalacji wspomagających. Dzięki temu zakład będzie jeszcze efektywniej przetwarzać odpady i odzyskiwać surowce wtórne z korzyścią dla środowiska.

Na realizację największego zadania w historii jarocińskiego samorządu pozyskano 85 mln zł dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Beneficjentem i inwestorem jest Zakład Gospodarki Odpadami w Jarocinie, czyli spółka, w której 100% udziałów mają samorządy - strony Porozumienia Międzygminnego w zakresie realizacji systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi. Wykonawcą inwesctycji jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i Energetycznego „Egbud” z Bogatyni.  


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia