Październikowe wybory burmistrza i radnych Rady Miejskiej w Jarocinie nie zakończyły procesu kształtowania się samorządowych organów VIII kadencji. Przed nami jeszcze wybory sołtysów i członków rad sołeckich oraz przewodniczących i zarządy osiedli.

Zgodnie z zapisami statutów, organami Sołectwa są Zebranie Wiejskie - jako organ uchwałodawczy, Sołtys - jako organ wykonawczy oraz Rada Sołecka - jako organ wspierający Sołtysa. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej. Kandydatury na funkcję Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej w nieograniczonej liczbie spośród uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego, mogą zgłaszać bezpośrednio wszyscy uprawnieni uczestnicy tego Zebrania Wiejskiego.

Zgodnie z zapisami statutów Organami Osiedla są Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla - jako organ uchwałodawczy oraz Zarząd Osiedla - jako organ wykonawczy. Do udziału w Ogólnym Zebraniu uprawnieni są wszyscy mieszkańcy Osiedla posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej. Kandydatury na funkcję Przewodniczącego Zarządu i Członków Zarządu w nieograniczonej liczbie spośród uprawnionych uczestników Ogólnego Zebrania, mogą zgłaszać bezpośrednio wszyscy uprawnieni uczestnicy tego Ogólnego Zebrania.

- Wybierając sołtysów i członków rad sołeckich oraz przewodniczących zarządów osiedli i członków zarządów osiedli, wybieramy przedstawicieli naszych lokalnych społeczności. Osoby, które dobrze znają swych sąsiadów, ich potrzeby i problemy. Ludzi potrafiących rozmawiać, cieszących się autorytetem i zaufaniem, związanych ze swymi miejscowościami. Aktywnych i otwartych społeczników, dla których dbanie o lokalne dobro jest priorytetem. Liczny udział mieszkańców w zebraniach wiejskich i osiedlowych spowoduje, że  ten wybór będzie, jak najbardziej obiektywny – zachęca do udziału w wyborach burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki. 

 

Terminy zebrań

 

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Jarocin dla Niepodleglej

Kategorie aktualności

Wydarzenia