Jeszcze w listopadzie tego roku w Jarocinie obradował będzie zarząd Związku Miast Polskich. Przedstawiciele ogólnopolskiej organizacji samorządowej zaopiniują m.in. projekt tzw. ustawy inwestycyjnej oraz ustawy o jawności życia publicznego.

Związek Miast Polskich to silna i skuteczna organizacja samorządowa, której tradycje sięgają czasów II Rzeczpospolitej. Związek skutecznie wspiera polskie miasta w działaniach na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego oraz upowszechnia dobre praktyki nowoczesnego i innowacyjnego zarządzania samorządowymi wspólnotami mieszkańców. Jest największą tego typu organizacją w Polsce, skupiającą ponad 300 miast, w których mieszka ponad 72% miejskiej ludności kraju. W skład zarządu związku wchodzi 25 samorządowców, na czele których stoi prezydent Gliwic – Zygmunt Frankiewicz.

Podczas posiedzenia w Jarocinie zarząd będzie obradował nad przyjęciem stanowisk w sprawie tzw. ustawy inwestycyjnej oraz zmian do ustawy o transporcie drogowym, a także założeń ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Zaopiniuje też kilkanaście projektów ustaw, m.in.: o jawności życia publicznego, o zasadach wspierania nowych inwestycji oraz o rekompensacie niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 r. Opinii zarządu poddanych zostanie także kilkanaście projektów rozporządzeń, m.in. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018.

Posiedzenie Zarządu ZMP w Jarocinie odbędzie się 23 listopada od godz. 16.00 w  Hotelu Jarota.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Jarocin dla Niepodleglej

Kategorie aktualności

Wydarzenia