Wczoraj odbyło się w Jarocinie odbyło się uroczyste otwarcie jednego z najnowocześniejszych zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych w Polsce. – To wspólne dzieło porozumienia 17 gmin, którym udało się ustalić wspólne cele, czyli przetwarzać odpady komunalne na najwyższym europejskim poziomie, robić to zgodnie z prawem i bez ponoszenia dużych kosztów. Te cele udało się osiągnąć, bo przypomnę, że pięć lat temu zagospodarowanie tony odpadów kosztowało u nas 195 zł, a dziś kosztuje 235 zł, co jest jedną z najniższych stawek w Wielkopolsce – podkreślił burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki.

ZGO zakończyło rozbudowę zakładu oraz uzyskało wszelkie niezbędne decyzje do funkcjonowania nowej części zakładu w grudniu 2015 roku. Również od grudnia 2015 trwały wszystkie prace regulacyjne polegające na sprawdzeniu poprawności działania i wydajności wszystkich zamontowanych urządzeń wchodzących w skład linii technologicznych znajdujących się na terenie zakładu. Celem tych działań było uzyskanie zakładanych parametrów, tak aby efektywność sortowania odpadów i odzysku surowców wtórnych była na poziomie co najmniej równym z zakładanym w projekcie technologicznym. Obecnie cała technologia zagospodarowania odpadów pracuje już z zaplanowaną wydajnością.

Projekt „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin” współfinasowany był przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wartość projektu wynosi 149,7 mln złotych (brutto), z czego unijne dofinansowanie to ponad 84 mln złotych). Dodatkowo przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez gminy – członków Porozumienia Międzygminnego – kwotą w wysokości około 25,5 mln zł. Pozostałe środki na realizację inwestycji stanowi pożyczka ze środków NFOŚiGW z Warszawy na sumę blisko 13,6 mln zł.

Zakład Gospodarki Odpadami w Jarocinie funkcjonuje na terenie Witaszyczek od 2003 roku i od tamtego czasu sukcesywnie się rozwija. Po rozbudowie obiekty wchodzące w skład ZGO zlokalizowane są na obszarze około 34ha. Projekt rozbudowy obejmował następujące elementy technologiczne: linia sortownicza, moduł stabilizacji tlenowej oraz beztlenowej odpadów, kwatera składowania. Istotnym ogniwem przedsięwzięcia jest instalacja kogeneracyjna, dzięki której powstanie energia elektryczna oraz cieplna z odpadów. Nowo wybudowany zakład przetwarza około 60 tys. ton odpadów komunalnych wytworzonych przez 235 tys. mieszkańców regionu VI WPGO. Pozwoli to na redukcję ilości odpadów deponowanych na składowisku, ograniczy składowanie odpadów biodegradowalnych, zwiększy odzysk surowców wtórnych, a także pozwoli na odzysk energii elektrycznej i cieplnej z odpadów.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia