Pojemniki na bioodpady kuchenne muszą stanąć także na nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne i których właściciele zadeklarowali prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wymóg ten wynika z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jarocin, uchwalonego przez radę miejską na początku roku.

W związku z tym właściciele tego typu nieruchomości – w dużej części dotyczy to przedsiębiorców i osób prowadzących działalność gospodarczą - zobowiązani są do zakupu pojemnika brązowego o pojemności 80 l lub 240 l do zbierania odpadów biodegradowalnych kuchennych. Pojemnik ten, zgodnie z zapisami regulaminu, powinien być wyposażony w otwory wentylacyjne na ścianach bocznych korpusu oraz w pokrywie pojemnika. Poza tym pojemnik musi być oznaczony białym napisem BIO. Należy go także zachipować. W celu zamontowania chipu należy zgłosić się do firmy ZGO – NOVA sp. z o.o. Odbiór odpadów biodegradowalnych kuchennych z tych posesji będzie odbywał się jeden raz na dwa tygodnie.

UWAGA! Brak pojemnika BIO na nieruchomości niezamieszkałej jest równoznaczny z tym, że jej właściciel rezygnuje z prowadzenia zbiórki odpadów w sposób selektywny, a co za tym idzie będzie musiał uiszczać wyższą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zgodnie ze stawkami obowiązującymi w przypadku braku segregacji odpadów.  

 

Kto będzie mył brązowe pojemniki?

Usługę mycia pojemników na odpady biodegradowalne kuchenne można zlecić spółce ZGO Nova. Koszt usługi wynosi 30 zł. Cena obejmuje odbiór i transport pojemnika, mycie oraz odstawienie pojemnika do klienta. Uwaga: pojemnik musi być opróżniony. Pierwsze mycie pojemników odbędzie się 26 sierpnia. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu: 519 317 852 do 22 sierpnia.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia