Gmina Jarocin przystąpiła do opracowywania projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Zapraszamy mieszkańców gminy i zainteresowane instytucje/organizacje do składania swoich propozycji, uwag, potrzeb odnośnie mobilności miejskiej.

Celem opracownia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Jarocin jest: 

  • zapewnienie mieszkańcom obszaru objętego planem równych opcji transportowych, aby mieli oni dostęp do wybranych, kluczowych celów swojej codziennej lub okazjonalnej podróży,
  • poprawa bezpieczeństwa, redukcja zanieczyszczenia powietrza i ograniczenie nadmiernego hałasu,
  • redukcja gazów cieplarnianych oraz zużycia energii,
  • poprawa wydajności i efektywności transportu osób i towarów,
  • wzrost atrakcyjności obszaru objętego planem mobilności miejskiej i tym samym jego postrzegania jako interesującego miejsca do życia.

Propozycje do planu można zgłaszać od dzisiaj do 8 marca. 

Wszystkie propozycje należy składać pisemni na  formularzu, który można pobrać tutaj - .doc, .pdf oraz lub wersji papierowej w - Urzędzie Miejskim w Jarocinie przy Al. Niepodległości 10 w pokoju nr 50 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00.

Wypełnione formularze można przekazać:

1) drogą elektroniczną (skan) na adres e-mailowy: beata.godniak@jarocin.pl, wpisując w tytule wiadomości „Propozycje – Plan Mobilności”,

2) faksem na nr 62-747-22-25

3) drogą korespondencyjną na adres:  Urząd Miejski w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63- 200 Jarocin  (liczy się data wpływu),

4) bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Jarocinie, przy Al. Niepodległości 10- w godz. od 8:00 do 16:00, pok. nr 50 w dni pracujące.

 

 

 

 

 

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia