Do 1 lipca można składać propozycje do zmienianego właśnie Gminnego Programu Rewitalizacji. Ujęcie zadania w zaktualizowanym GPR może pomóc w pozyskaniu środków na realizację projektu.

Gminny Program Rewitalizacji został uchwalony przez Radę Miejską w Jarocinie w styczniu 2018 r. Już wtedy padła zapowiedź, że w kolejnym roku rozpoczną się prace związane ze zmianami w dokumencie. - Program Rewitalizacji ma być opracowaniem dynamicznym, reagującym na następujące zmiany, pojawiające się nowe możliwości, ale i problemy, angażującym tych, którzy zgłaszają się z kolejnymi pomysłami, których realizacja może ożywić tzw. obszary zdegradowane  - mówi zastępca burmistrza Robert Kaźmierczak. W ostatnich miesiącach kilku przedsiębiorców chcących inwestować w ścisłym centrum miasta, na obszarze staromiejskim, pytało o możliwości wpisania ich przedsięwzięć do GPR, aby mogli spróbować sięgać po korzystne źródła finansowania. - Pierwsza wersja GPR-u, ta sprzed półtora roku,  nie uwzględniła wielu uwag Gminnego Komitetu Rewitalizacji - organu doradczego i opiniodawczego, składającego się z przedstawicieli mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji społecznych. Spieszyliśmy się, aby radni przyjęli dokument, z którym niektóre podmioty mogły wystartować po pieniądze z unijnego funduszu JESSICA i kilka ważnych kwestii pogubiliśmy - dodaje.

Spośród przedsięwzięć wpisanych do uchwalonego w styczniu 2018 r. programu przez 18 miesięcy zrealizowana została budowa browaru w okręgu Przemysłowa i rewitalizacja Parku im. mjr. Zbigniewa Ostroga-Gorzeńskiego. Mocno zaawansowane są prace związane z rewitalizacją Parku Radolińskich, remontem na potrzeby biblioteki kamienicy na rynku, a także adaptacją na cele mieszkaniowe i usługowe dawnego budynku policji przy ul. Kościuszki. Rozpoczęła się adaptacja na cele hotelowe Domu Ogrodnika w parku. - Wśród realizowanych zadań są zarówno projekty gminne, jak i prywatne. W większości są to zadania infrastrukturalne. Dostrzegamy potrzebę, aby w większym stopniu ta inwestycja w infrastrukturę wiązała się ze zmianami społecznymi, inwestycjami w ludzi, aby byli bardziej aktywni, zaangażowani, zaradni, samodzielni - mówi Marzena Jeleniewska-Jankowska, kierująca gminnym zespołem rewitalizacji.  - Aktualizowany program rewitalizacji będzie musiał być spójny z nową gminną strategią rozwiązywania problemów społecznych, programem ochrony zabytków, gminną polityką kształtowania ładu przestrzennego, polityką mieszkaniową, a to oznacza konieczność bardzo dużego zaangażowania się nie tylko gminnych jednostek, ale też włączenia mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych - podkreśla Tomasz Ratajczak z zespołu rewitalizacji. 

Do 1 lipca można składać karty planowanych przedsięwzięć rewitalizacji. - Zapraszamy m.in. mieszkańców obszaru rewitalizacji, właścicieli, zarządców i użytkowników nieruchomości znajdujących się w tym obszarze, przedsiębiorców i organizacje społeczne już działające lub planujące rozpocząć działania na obszarze rewitalizacji. Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 w  budynku przy ul. T. Kościuszki 15a, wciąż zwanym przez mieszkańców "Domem Partii", w tym, gdzie później znajdowała się Straż Miejska. Postaramy się wyjaśniać niejasności i zmotywować do działania  - zachęca Anita Szymańska z zespołu rewitalizacji. Z zespołem rewitalizacji można kontaktować się także telefonicznie: 516 168 953 i elektronicznie rewitalizacja@jarocin.pl

 

 

Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia