O zimowe utrzymanie dróg dbają ich zarządcy. Zatem inne podmioty odpowiedzialne są za odśnieżanie dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Do gminy Jarocin należy obowiązek odśnieżania oraz utrzymania czystości tych dróg i chodników, przy których nie ma prywatnych posesji oraz nieruchomości i których właścicielem jest gmina.

Przypominamy, że prawny obowiązek odśnieżania chodników położonych wzdłuż posesji, polegający na uprzątnięciu błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń ciąży na właścicielach oraz zarządcach konkretnych nieruchomości. Obowiązek odśnieżania chodników wynika m.in. z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarocin. Do obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości należy także usuwanie zalegającego śniegu na dachach budynków. Kolejnym zagrożeniem dla ludzi są nawisy śnieżne i sople, których obowiązek usuwania również spoczywa na administratorach budynków. 

 

DROGI GMINNE

Wykazy dróg gminnych:

- sektor I

- sektor II

Wszelkie zastrzeżenia oraz zgłoszenia dotyczące odśnieżania dróg gminnych, parkingów, ścieżek rowerowych i chodników należy zgłaszać telefonicznie pod numerami telefonów: całodobowo: 519 320 254, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-16:00: 62 749 95 42, 62 749 95 43.

DROGI POWIATOWE

Wszelkie zastrzeżenia oraz zgłoszenia dotyczące odśnieżania dróg powiatowych, parkingów, ścieżek rowerowych i chodników znajdujących się w pasie dróg powiatowych należy zgłaszać telefonicznie pod całodobowym numerem telefonu: 728 325 436.

DROGA WOJEWÓDZKA nr 443 (Jarocin-Tuliszków),

Wszelkie zastrzeżenia oraz zgłoszenia dotyczące odśnieżania drogi wojewódzkiej, chodników, parkingów znajdujących się w pasie drogi wojewódzkiej należy zgłaszać telefonicznie zarządcy tj. do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp. pod numerem telefonu: 61 22 58 478 w dni robocze od godz. 7.00 – 15.00 oraz w pozostałych w godzinach prowadzenia dyżurów zimowego utrzymania.

DROGA EKSPRESOWA S11 (wraz z łącznikiem) i DROGI KRAJOWE nr 11,12, 15

Wszelkie zastrzeżenia oraz zgłoszenia dotyczące odśnieżania dróg krajowych i chodników znajdujących się w pasie dróg krajowych należy zgłaszać telefonicznie zarządcy tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Rejon Środa Wlkp. Obwód Drogowy w Jarocinie pod numerem telefonu: 62 747 20 66, 698 629 825.

Placówki udzielające wsparcia osobom potrzebującym oraz bezdomnym współpracujące z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jarocinie: 

Lp

Miejscowość

Dane schroniska

Rodzaj schroniska

TELEFON

1.

KALISZ

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, ul. Warszawska 93A

MĘŻCZYŹNI

62-757-30-45

2.

ŻERNIKI

Dom Charytatywny im. Jana Pawła II, Żerniki 26

MĘŻCZYŹNI

62-751-09-44

3

POZNAŃ

Pogotowie Społeczne, ul. Borówki 12

MĘŻCZYŹNI

61-870-57-70

4

POZNAŃ

Pogotowie Społeczne, ul. Borówki 8

KOBIETY

61-876-88-38

5

Ostrów Wlkp.

Schronisko dla Kobiet z Dziećmi

ul. Ledóchowskiego 8,

KOBIETY

603-810-180

6

Dębno n/Wartą

Schronisko dla Bezdomnych w Dębnie „Dom dla Bezdomnych”

MĘŻCZYŹNI

601-26-60-84

7

PLESZEW

Pleszew, ul. Piaski 41, 63-300 Pleszew

MĘŻCZYŹNI

62-742-18-42


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia