W ramach konsultacji społecznych ogłoszonych przez burmistrza Jarocina w związku z planowaną zmianą nazw ulic położonych na terenie gminy Jarocin, dziś rozpoczynają się spotkania z mieszkańcami.

9 maja 2017 r. o godz. 18.00 w Zespole Szkół nr 4 w Jarocinie odbędzie się spotkanie z mieszkańcami ul. Karola Świerczewskiego w Jarocinie. Zgodnie z propozycją władz gminy ulica Karola Świerczewskiego ma zmienić nazwę na ul. Ks. Ignacego Niedźwiedzińskiego, który zaangażowany był w działalność nie tylko duszpasterską, ale także patriotyczną, społeczną i kulturalną Jarocina. Ksiądz Niedźwiedziński szczególnie zaangażował się w akcję konspiracyjną, która przygotowywała udział Jarocina w zrywie niepodległościowym lat 1918-1919. Jako kapelan powstańców jarocińskich współpracował z miejscową organizacją spiskową „Jedność”.  Aktywnie uczestniczył w pracach samorządu, w 1922 roku pełnił przez miesiąc urząd burmistrza w Jarocinie. Ulica mająca przyjąć nazwę ks. Niedźwiedzińskiego sąsiaduje z ul. Stefana Malinowskiego - powstańca wielkopolskiego, który jako pierwszy w dniu 1 stycznia 1919 r. zawiesił na jarocińskim ratuszu polski sztandar – uzasadnia wybór patrona ulicy Robert Kaźmierczak, z-ca burmistrza Jarocina.

W środę, 10 maja 2017 r. o godz. 18.00 w Zespole Szkół w Witaszycach odbędzie się spotkanie z mieszkańcami ul. Władysława Kniewskiego, ul. Hanki Sawickiej, ul. Janka Krasickiego oraz ul. Henryka Rutkowskiego w Witaszycach. W Witaszycach zmiana związana będzie z nadaniem ulicom nazw ofiar reżimu sowieckiego. Pierwsza z ulic – Władysława Kniewskiego ma zmienić nazwę na Stefana Chlebowskiego, byłego funkcjonariusza Policji Państwowej w Warszawie, walczącego w kampanii wrześniowej 1939 r., więźnia Ostaszkowa, zamordowanego w Twerze. Obecnej ulicy Hanki Sawickiej ma patronować Paweł Perzak, w okresie międzywojennym nauczyciel szkoły w Witaszycach, walczący w kampanii wrześniowej 1939 r., więzień Kozielska, ofiara Katynia. Kolejny mieszkaniec Witaszyc - Roman Łoziński ma patronować ulicy, która obecnie nosi nazwę Janka Krasickiego. Roman Łoziński także walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., był więźniem Kozielska i ofiarą Katynia. Ulica Henryka Rutkowskiego ma przyjąć nazwę Antoniego Płonki – nauczyciela szkoły powszechnej w Witaszycach, działacza Związku Strzeleckiego „Strzelec”, walczącego w kampanii wrześniowej 1939 r., więźnia Kozielska, który zginął w Katyniu.

W czwartek, 11 maja 2017 r. o godz. 18.00 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Golinie spotkają się mieszkańcy ul. Karola Świerczewskiego. Zgodnie z propozycją ulica ma zmienić nazwę na ul. Władysława Jagiełły. Obecnie ul. Świerczewskiego sąsiaduje z ul. Wojska Polskiego i ul. Grunwaldzką. Nadanie jej imienia Władysława Jagiełły korespondowałaby więc z ul. Grunwaldzką – podkreśla z-ca burmistrza.

Przypomnijmy, że 1 kwietnia 2016 r. Sejm RP przyjął ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Oznacza to, że nie można nadawać takich nazw, a nazwy już istniejące muszą być zmienione w ciągu roku od wejścia w życie nowej ustawy, tj. do września 2017 r.

Spotkania z mieszkańcami są jednym z elementów konsultacji, w których mogą wziąć udział pełnoletni mieszkańcy posiadający stałe miejsce pobytu na tych ulicach. Na zgłaszanie uwag zainteresowani mieszkańcy mają czas do 18 maja. Uwagi można kierować do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Jarocinie (al. Niepodległości 10, pok. 32) oraz na adres office@jarocin.pl.

 

 

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia