Wybory członków zarządu i komisji rewizyjnej Fundacji 750-lecia Jarocina odbyły się podczas zeszłotygodniowego posiedzenia rady programowej. Prezesem fundacji została ponownie Agnieszka Borkiewicz, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin. Dotychczasowy zarząd oraz komisja rewizyjna pełnili swoje funkcje przez cztery lata, czyli w czasie kadencji, określonej w statucie organizacji.

W skład nowo powołanego zarządu Fundacji 750-lecia Jarocina ponownie weszli: Agnieszka Borkiewicz – dyrektor Biblioteki Publicznej w Jarocinie – prezes fundacji, Tomasz Jankowski – nauczyciel i animator kultury, Ilona Kaczmarek – pracownik jarocińskiego muzeum. Nowymi członkami zarządu zostali: Marta Pakulska – pracownik biblioteki – filii JOK Jarocin, Kinga Pelec – komendantka Hufca ZHP Jarocin, Małgorzata Trybek – nauczycielka, Beata Włoch – nauczycielka, doradca metodyczny.

Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Joanna Knypińska, Bożena Kubacka, Katarzyna Świderska – pracownicy Urzędu Miejskiego w Jarocinie oraz Maciej Mazurek – dyrektor szkoły w Roszkowie i jednocześnie prezes zarządu fundacji w latach 2008-2012.

Fundacja 750-lecia Jarocina powołana została przez Gminę Jarocin pod koniec 2004 r. Głównym zadaniem stawianym przed fundacją było zorganizowanie i skoordynowanie obchodów jubileuszu 750-lecia miasta. Po ich zakończeniu rada podjęła decyzję o kontynuowaniu działalności fundacji, zmieniając nieco jej statut. Obecnie organizacja realizuje zadania przede wszystkim w zakresie upowszechniania kultury, propagowania historii powiatu jarocińskiego, prowadzenia działań edukacyjnych wśród młodzieży oraz wspierania organizacji pozarządowych.

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia