Od 1 lutego producenci rolni mogą wnioskować o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego.

Wraz z wnioskiem należy złożyć faktury VAT, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego z okresu od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. O wypłatę mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, będące posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2016 r.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego dostępne są tutaj oraz w Urzędzie Miejskim w Jarocinie. Szczegółowych informacji w zakresie zwrotu podatku akcyzowego udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Wydziale Finansów, tel. 62 749 95 81 (I piętro, pokój nr 60). 

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia