WITAMY NA NASZEJ STRONIE


       Miejska w Jarocinie została powołana w 1991 roku Uchwałą Rady Miejskiej. Naszym głównym celem jest wykonywanie czynności administracyjno-porządkowych i dbałość o to aby Nasza Gmina była czysta i zadbana, a jej mieszkańcy czuli się bezpiecznie.

       W chwili obecnej 13 funkcjonariuszy wykonując swoje zadania stara się w jak największym stopniu spełnić oczekiwania społeczeństwa, Rady Miejskiej i Przełożonych. Aby zaspokoić Państwa oczekiwania zajęliśmy się między innymi zwalczaniem „dzikich” wysypisk śmieci oraz elektroniczną identyfikacji psów w celu likwidacji problemu bezpańskich wałęsających się czworonogów.

       Straż Miejska przez cały okres swej działalności prowadzi program „Bezpieczne Miasto” i kursy przygotowawcze do egzaminu na karty rowerowe, które mają zapewnić bezpieczną podróż do i ze szkoły oraz poprawić znajomość przepisów ruchu drogowego najmłodszych mieszkańców gminy.

       Straż Miejska współpracuje z sołtysami, przewodniczącymi zarządów osiedli, instytucjami kulturalno oświatowymi, zakładami pracy, spółkami należącymi do gminy i innymi instytucjami w celu lepszego dotarcia do mieszkańców nie tylko miasta, ale całej gminy Jarocin.

       Nasza działalność ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa, czystości i porządku publicznego na terenie całej Gminy Jarocin.


Z poważaniem
Krzysztof Adamiak
Komendant Straży Miejskiej w Jarocinie

Ostatnia aktualizacja strony:       Webmaster © S.S. KONTAKT

stat4u