Logo miejscowosci Jarocin
KOMUNIKATY

Ważne

  • Informacjeangle-down
  • Gminaangle-down
  • O Jarocinieangle-down
  • Kup Bilet
  • E-Urząd
Twoje sugestie
Masz sugestie? Uwagi? Propozycje co do działania serwisu? Napisz!
2024-06-21 17:37:00

Parking dla mieszkańców – szlaban otwarty!

Parking dla mieszkańców – szlaban otwarty!

W godzinach popołudniowych i w weekendy, parking przy Urzędzie Miejskim w Jarocinie jest dostępny dla wszystkich chętnych.  – Zgodnie z zapowiedziami otworzyliśmy szlaban, tak by z tej przestrzeni mogło korzystać jak najwięcej naszych mieszkańców. Otwarcie parkingu ma zachęcać do robienia zakupów w centrum miasta i spędzania czasu na rynku. To tylko 250 – 300 metrów do  przejścia – podkreśla burmistrz Jarocina Urszula Wyremblewska – Korzyniewska. 

Parking dla mieszkańców popołudniami i w weekendy
W ślad za przedwyborczą obietnicą urzędowy parking mieszczący się za budynkiem przy ul. Kościuszki 15b (dawny dom partii) jest dostępny dla wszystkich mieszkańców od poniedziałku do czwartku od godz. 16.00 do 6.00 oraz od piątku od godz. 16.00 do poniedziałku do godz. 6.00. Oznacza to, że każdego popołudnia i w weekendy szlaban parkingowy jest otwarty, tak by można było skorzystać z jednego z 60 bezpłatnych miejsc parkingowych. Otwarta przestrzeń będzie mogła być także wykorzystana do organizacji miejskich ewentów oraz wydarzeń sportowo-kulturalnych z udziałem mieszkańców.

Opłata za przekroczenie czasu bezpłatnego postoju
W przypadku przekroczenia godzin dostępności i pozostawieniu samochodu na parkingu – na kierowcę nałożona zostanie opłata 100 zł + należy podatek VAT. Opłata będzie naliczana za każdą rozpoczętą dobę pozostawienia auta w niedozwolonym terminie. 
Parking jest monitorowany. Zarządca może także podjąć decyzję o odholowaniu pojazdu na koszt właściciela lub zawiadomić odpowiednie służby.   
Z regulaminem parkingu można zapoznać się przed wjazdem. Dostępny jest także tutaj.

Dla najemców miejsc parkingowych bez zmian
Zgodnie z regulaminem, od poniedziałku do piątku od godz. 6.00-16.00, na parkingu mogą przebywać wyłącznie auta osób posiadających umowę abonamentową zawartą z zarządcą parkingu, którym jest spółka Jarocińska Agencja Rozwoju. Pojazdy te oznaczone są specjalną kartą parkingową.


Rozmowy w sprawie otwarcia kolejnego parkingu
Jednocześnie władze gminy prowadzą rozmowy w sprawie otwarcia dla mieszkańców parkingu znajdującego się bezpośrednio za budynkiem urzędu miejskiego i starostwa. Właścicielem tego parkingu jest gminna spółka - Jarocińska Agencja Rozwoju i starostwo powiatowe, dlatego władze gminy zachęcają do podjęcia wspólnej decyzji o otwarciu parkingu dla mieszkańców także władze powiatu.  
 

Ilustracja przedstawiajaca pomoc techniczna

Poprawa dostępności cyfrowej dla wykluczonych - tekst alternatywny w związku z realizacją umowy o dofinansowanie nr DPT/BDG-II/POPT/5/22 zawartej dnia 14 stycznia 2022 r. w ramach inicjatywy pt. „Wsparcie rozwoju miast” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (w tym 85% ze środków UE, 15% ze środków budżetu państwa).

  • Regulamin
  • Polityka prywatności
  • Deklaracja dostępności
  • Zamów reklamę

Licencja i wykonanie Jarocińska Agencja Rozwoju na zlecenie Gminy Jarocin