Aktualności

Dostosowanie ruin kościoła św. Ducha na cele kulturalne – to kolejna inwestycja realizowana w ramach projektu Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie. Przedsięwzięcie, współfinansowane jest z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Lokalnego. Więcej

W Pałacu Radolińskich, realizowane są prace w ramach projektu „Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Gminy Jarocin. Remont przebiega równolegle z pracami związanymi z konserwacją i dostosowaniem ruin kościoła św. Ducha na cele kulturalne oraz budową „zielonego” amfiteatru połączoną z rewitalizacją części parku i stworzeniem ścieżki edukacyjnej. Więcej

W miejscu zburzonego amfiteatru powstanie nowy, ale zbudowany w zupełnie innym stylu. Nie będzie dominował nad otoczeniem, ale wkomponuje się w przestrzeń zabytkowego parku. Na potrzeby organizowanych wydarzeń w ciągu kilku godzin będą montowane podesty i zadaszenie. Koncepcja zielonego amfiteatru realizuje założenie „maksimum zieleni - minimum betonu”. Jakie prace wykonywane są obecnie? Więcej

Komentarze

PSZOK - czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowany przy ZGO Sp. z o.o – Wielkopolskie Centrum Recyklingu jest miejscem, gdzie mieszkańcy Gminy Jarocin mogą bezpłatnie oddać odpady problemowe.

Komentarze

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie realizuje projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jarocin”. W jego ramach wykonanych zostanie 5 zadań, których łączny koszt wyniesie ponad 273 mln złotych. Najpotężniejszym przedsięwzięciem projektu będzie budowa Stacji Odzysku Surowców, realizowana na bazie, istniejącej w Cielczy, oczyszczalni ścieków.

Zaczynamy segregowa bio odpady
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Oce Urzd Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin Zainwestuj w Gminie

Wydarzenia

Na skróty

 

 ARCHIWUM

 
 

videojarocin

Materiały wideo

 

 

 

Polecamy