Aktualności

Rada miejska podjęła dzisiaj uchwałę, w której wyraziła wolę, aby gmina Jarocin od 1 września 2016 roku prowadziła Szkołę Muzyczną I Stopnia w Jarocinie. Przejęcie placówki nastąpi w przypadku zawarcia porozumienia w tej sprawie między gminą a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Intencją gminy Jarocin jest, żeby szkoła muzyczna nadal funkcjonowała jako placówka publiczna w pałacu Radolińskich. Więcej

Projekt „Podniesienie kompetencji mieszkańców małych miejscowości Wielkopolski w zakresie podstawowej znajomości języka angielskiego” skierowany jest dla osób w wieku od 25 lat o niskich kwalifikacjach oraz osób w wieku 50 lat i więcej, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji. Udział w nim mogą wziąć mieszkańcy gminy Jarocin. Więcej

Komentarze

Od 1 lutego producenci rolni mogą wnioskować o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego.

Komentarze

160 tys. zł. przeznaczyła gmina Jarocin na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w roku 2016.

Budzet Obywatelski
Obywatel.pl Pomoc Prawna

Wydarzenia

Na skróty

 

   AKTUALANA AUDYCJA       ARCHIWUM

 
 

videojarocin

Materiały wideo

 

 

 

 

 

 

Polecamy